Idégrundlag

Idégrundlag

Hvorfor flytte i seniorbofællesskab?

Hus og grund er blevet for stor - det bliver sværere og sværere at passe det hele. Man vil gerne have en aktiv tredie alder sammen med andre.

Vi tror, at dersom man aktivt er sammen, kan man bedre støtte hinanden, og dermed også have større muligheder for en rask alderdom. Derfor må man forsøge at tage sagen i egne hænder og skabe et socialt netværk, som er uafhængigt af børn og familie. Det kan man i et seniorbofællesskab.

Vi har fællesspisning ca. hver 14 dag, og mange aktiviteter og interessegrupper - bl.a. filmklub, litteratur, pilates og madlavning for ”finere mænd”. 2 gange årligt holder vi en fælles arbejdsdag, hvor alle hjælper efter bedste evne med pasning af fællesarealerne - efter endt arbejdsdag afsluttes naturligvis med en hyggelig fælles frokost.


Tjørnens Idegrundlag 2016

Bofællesskabet Tjørnen er grundlagt i 1998 og opført i 2001-2002. Det er målrettet mennesker, der ønsker at tilrettelægge et så aktivt seniorliv som muligt i fællesskab med andre.

Bofællesskabet udgør – med de smukke huse, det store, velindrettede fælleshus og de parklignende fælles arealer – et enestående miljø. Dette er rammen om det gode seniorliv og Tjørnens værdier.

Vi har et værdisæt med vægt på åbenhed både indadtil og udadtil. Det er væsentligt, at beboerne deltager på egne betingelser, og at alle kan byde ind med deres ideer, talenter og kompetencer i det omfang, den enkelte har lyst til.

Vores store fælleshus indbyder til mange forskellige aktiviteter og bruges af alle så meget som muligt, så det opleves som en forlængelse af beboernes egne huse.

I Tjørnen er det muligt både at være sig selv og at være sammen med andre i et aktivt fællesskab. Herved opnås en balance mellem privatliv og socialt liv. Vi viser respekt for hinanden og hinandens forskellighed. Dette styrkes via en positiv og åben holdning, hvor vi er opmærksomme på hinanden med gensidig respekt. Det betyder, at beboerne bidrager efter evne og nyder efter behov.

Det er væsentligt at fremhæve, at fællesskabet kan være med til at skabe sociale relationer og social tryghed for den enkelte beboere.  Vi lærer hinanden at kende i dagligdagen og i fællesaktiviteter.


D. 31. januar, 2016

Idegrundlags udvalget: Elsebeth Lyhr, Eva Garde og Grethe Rydahl


Hvorfor Skødstrup?

Skødstrup ligger smukt på en bakke med udsigt over Kaløvig.

Aktiviteter


Fællesskabet er rammen om mange sociale aktiviteter, som alle kan vælge at deltage i.


Af aktiviteter kan nævnes:

  • Fællesspisning
  • Læsekreds
  • Strikke- syklub
  • Foredrag- og filmaftener
  • Udflugter
  • Pilates
  • Musikarrangementer
  • Mad for finere mænd
  • Kunstkreds

Kontakter

Otto Veie 

21717256

ottocveie@gmail.com

 


Bestyrelsen             


Skødstrup er en hyggelig landsby beliggende mellem land og by - mellem landsdelen Djursland og storbyen Århus.

Skødstrup har et aktivt foreningsliv med masser af muligheder for alle aldersklasser - et sted med trivsel og plads.

Skødstrup ligger ca. 12 km nord for storbyen Århus med dens mange handelsmæssige og kulturelle tilbud. Der er menge gode og nemme trafikforbindelser - mange busforbindelser, nærbane under udbygning og direkte tilkobling til motorvej.
Kig også nærmere på byen Skødstrups egen hjemmeside for at se og læse mere om lokalområdet: www.8541.dk

Vedtægter

Andelsboligforenings vedtægter kan hentes her:  Vedtægter